MoTip – Underbody Coating (Stone Chip Spray)


Повърхността трябва да е чиста, суха и добре обезмаслена. Напръскайте на странична повърхност. Нанесете няколко слоя. Върху продукта могат да се нанасят всякакви бои.